Această pagină permite persoanelor fizice și/sau juridice rezervarea (prin programare online) intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală și/sau a scăderii/inregistrarii din evidența fiscală a mijloacelor de transport auto.

Taxa de urgenţă pentru solutionarea:

-Declaratiilor fiscale / cererilor privind stabilireal / scoaterea mijloacelor de transport se stabileste la 58 de lei persoane fizice / 94 de lei persoane juridice

-Certificatelor fiscale stabileste la 35 de lei persoane fizice / 58 de lei persoane juridice. ln cazul urgenţelor inregistrarea și răspunsul se face în aceeși zi cu inregistrarea. 


Un contribuabil persoana fizică/juridică are dreptul la o singură programare activa (pentru același mijloc de transport/aceeasi serie şasiu), o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare. Excepţie face vănzarea-cumpărarea mijloacelor de transport, situaţie în care rezervarea se face de către o persoană, dar la ghişeu se pot prezenta toate părţile implicate(vănzător şi cumpărător daca ambii au domiciliui pe raza municipiului Focsani) 


Această pagină permite persoanelor fizice și/sau juridice rezervarea (prin programare online) intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală sau a scăderii din evidența fiscală a mijloacelor de transport auto.

În momentul prezentării la ghișeu trebuie să aveți asupra dumneavoastră, în vederea depunerii, toată documentația necesară, în funcție de tipul solicitării, completată corect și complet ; lista actelor necesare, în funcție de tipul solicitării, este disponibilă aici.

 

Ghișeele disponibile sunt :

  • la sediul din Bulevardul Dimitrie Cantemir 1 bis, pentru persoane fizice și persoane juridice ;

 

Potrivit art. 159, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

 

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.